ออกแบบสิ่งพิมพ์ ผู้พิมพ์โฆษณา ผู้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็คโทรนิกส์ และวารสารอิเล็คโทรนิกส์

บริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Scand-Media Corporation Limited เป็นบริษัท  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 3 บริษัทที่มีภารกิจที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
– สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานกับ บริษัทต่างชาติและองค์การระหว่างประเทศ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล
– สแกนด์เอเซีย พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้พิมพ์โฆษณา วารสารสแกนด์เอเซีย (ScandAsia) เว็บไซต์สแกนด์เอเซีย และคู่มือชาวต่างชาติ สแกนด์เอเซีย (ScandAsia Expat Guide)
– สแกนดิเนเวียน พับลิชชิ่ง จำกัด ผลิตวารสาร สิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้กับ บริษัท สมาคม และองค์กรต่างชาติ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การขายโฆษณา การจัดทำต้นฉบับ การถ่ายภาพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ และการจัดพิมพ์
– สแกนดิเนเวียน พับลิชชิ่ง จำกัด ผลิตวารสารสิ่งพิมพ์อิเล็คโทรนิกส์จัดส่งทางอี-เมล์ สำหรับบริษัทห้างร้าน รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย
– นอกจากนี้ เรายังจัดทำต้นฉบับ เขียนบทความ จัดหาภาพถ่ายให้กับสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รวมทั้งสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และบริษัทต่างๆ รวมทั้งเป็นล่ามให้กับนักธุรกิจที่ต้องการคุยธุรกิจกับบริษัทในไทยด้วย

Yearbooks

บริษัทฯ ถือว่าการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าคือปัจจัยบ่งชี้ความสำเร็จที่สำคัญที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา การร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสแกนด์-มีเดีย เป็นเสมือนกับการมีหน่วยงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ภายในองค์กรของตนเอง

ข้อมูลบริษัท
ปีที่ก่อตั้ง 1994 (สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายได้ต่อปี (บาท) 30 ล้าน (รวมบริษัทในเครือ)
จำนวนพนักงานทั้งหมด 25

บริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
211 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 (ซอยมัยลาภ)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02 943 7166-8
แฟ็กซ์. 02 943 7169

อีเมล์ คุณพัชรี และยา เวสท์ – [email protected]
สุชญา บินนาราวี – [email protected]

Directories[1]