แผงป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมจากนอร์เวย์

บริษัท อะควาเฟนซ์ เอเอส จากประเทศนอร์เวย์ ผลิตสินค้า แผงกั้นน้ำป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน รัฐบาล และธุรกิจทั่วโลก แผงกั้นน้ำ อะควาเฟนซ์ ตอบโจทย์ความต้องการของการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย สะดวกในการขนย้าย นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จัดเก็บง่ายดาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มค่าการลงทุน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999 ปัจจุบันมีสำนักงานและบริษัทในเครือในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม นวัตกรรมจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยความร่วมมือกับ University of Life Sciences และกองทุน Innovation …

Read More